Các con có được không công nhận di chúc của mẹ?

0
40

Năm 2007, bà tôi mất, những người con khác không đồng ý với di chúc này do mẹ tôi chỉ là con nuôi. Các cô, bác muốn chia tài sản theo di chúc bà tôi lập nhưng xoá bỏ từ năm 1994.

Vậy tôi xin hỏi đòi kiện chia thừa kế như vậy có đúng không?

Trần Hữu Anh

Luật sư trả lời

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN