Cảnh sát giao thông có được đá, đạp để chặn người vi phạm?

0
388

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here