Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện

0
173
(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2 phương án quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here