Đề xuất quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

0
785
(Chinhphu.vn) – Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here