Đề xuất về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

0
7
(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here