Hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ

0
14
(Chinhphu.vn) – Ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here