Đề xuất về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

0
6
(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình các môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here