Quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

0
308
(Chinhphu.vn) – Thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, không gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here