Sửa quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

0
75
(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here