Thành Tích Tiêu Biểu

0
2919

Thành Tích Tiểu Biểu Sau gần 10 Năm Hoạt Động

  1. Kỷ Lục Việt Nam Đại Lý Thuế Đầu Tiên Tại TP. HCM do Viện Kỷ Lục Việt Nam xác lập;
  2. Bằng Khen Của Bộ Tài Chính Về tư vấn thuế- Đại lý Thuế năm 2013 và năm 2016;

3. Cúp Kỷ Lục Việt Nam, Kỷ niệm chương Danh Hiệu” Tài năng trẻ Việt Nam” – Cúp danh hiệu: “DN Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc năm 2015 và năm 2016”;

4. Giấy khen của Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam về tư vấn thuế – Đại lý Thuế;

5. TOP 5 Đại lý thuế uy tín, chuyên nghiệp nhất Việt Nam được ký cam kết thỏa thuận với Tổng Cục Thuế để hỗ trợ Doanh Nghiệp trong hoạt động tư vấn thuế, Đại lý thuế; Bằng khen của Trung Ương Đoàn …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here