Thành Tích Tiêu Biểu

0
1641

Thành Tích Tiểu Biểu Sau 5 Năm Hoạt Động

  1. Kỷ Lục Việt Nam Đại Lý Thuế Đầu Tiên Tại TP. HCMKYLUC
  2. Bằng Khen Của Bộ Tài Chính Về tư vấn thuế- Đại lý Thuế năm 2013 và năm 2016

BANGKHEN

3. Cúp Kỷ Lục Việt Nam, Kỷ niệm chương Danh Hiệu” Tài năng trẻ Việt Nam” – Cúp danh hiệu: ” DN Trẻ Khởi Nghiệp Xuất Sắc năm 2015 và năm 2016″.

cup-ky-nien-danh-hieu

4. Giấy khen của Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam về tư vấn thuế – Đại lý Thuế:

GIAYKHEN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here