Trợ cấp thai sản sẽ tăng thế nào từ ngày 1/7

0
56

Đối với “trợ cấp thai sản” cần chú ý đến hai khoản “trợ cấp”, bao gồm: trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản.

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Như vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ điều chỉnh tương ứng với mức tăng của mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ khi sinh con trong chế độ thai sản còn được hưởng trợ cấp theo “mức hưởng chế độ thai sản” hàng tháng theo quy định chung là mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng được tính theo mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm trước đó nên sẽ không được tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới tại thời điểm này.

Luật sư Kiều Anh Vũ

Giám đốc Công ty KAV Laweys, TP HCM

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN