Xác định giá trị hàng hóa vi phạm hành chính thế nào

0
209

Công ty tôi vừa bị tịch thu lô hàng do xác định vi phạm sở hữu trí tuệ. Xin hỏi luật sư, việc xác định giá trị hàng hóa để phạt hành chính được thực hiện như thế nào?

Nguyễn Thành Tín

Luật sư trả lời

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN