Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

22/04/2020

Dịch vụ nộp thuế điện tử Dịch vụ nộp thuế điện tử qua mạng là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch […]