Soát xét thuế uy tín Hà Nội của TRỌNG TÍN sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, rủi ro về thuế. Nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế triệt để nhất.

Soát xét thuế uy tín

DỊCH VỤ SOÁT XÉT  UY TÍN THUẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Qua thông tin sơ bộ Qúy doanh nghiệp cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ chứng từ sổ sách liên quan đến thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN. Chúng tôi sẽ phát hiện những sai sót và những rủi ro tiềm ẩn về thuế. Trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất các giải pháp kỹ thuật để tìm cách giảm thiểu các rủi ro về thuế; bổ sung, hợp lý hóa các khoản chi phí. Hoặc loại trừ khỏi chi phí và điều chỉnh lại các tờ khai thuế.

1. Soát xét thuế uy tín Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

 • Thu thập và xem xét Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh. Và những cập nhật để xem xét các sắc thuế được ưu đãi áp dụng cho Giai đoạn soát xét.
 • Soát xét Báo cáo kiểm toán và Tờ khai thuế TNDN. Bao gồm các tờ khai bổ sung đã nộp cho Cơ quan thuế cho Giai đoạn soát xét và xem xét. Những khoản điều chỉnh thực hiện và xác định những điều chỉnh có thể phải bổ sung để tuân thủ những quy định về thuế. Đặc biệt tập trung xác định những chi phí không được trừ để xuất những điều chỉnh thêm.
 • Báo cáo doanh thu và nộp hồ sơ thuế TNDN kịp thời.
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp tính và lập tờ khai quyết toán thuế TNDN cho kỳ soát xét.
 • Xác định vị thế thuế TNDN. Chủ yếu dựa trên tình trạng lỗ về thuế có thể sử dụng và việc sử dụng các khoản lỗ cho năm sau. Và sử dụng những khoản ưu đãi thuế nếu có.
 • Soát xét những Biên bản, công văn giữa Doanh nghiệp và cơ quan thuế để xác định những khía cạnh dễ bị chú ý bởi Cơ quan thuế.
 • Soát xét và kiểm tra chọn mẫu chứng từ, thủ tục báo cáo và lưu trữ (bao gồm nhưng không giới hạn, hợp đồng, hóa đơn, giấy nộp tiền…). Để kiểm tra tính “hợp lý hợp lệ” cho mỗi giao dịch và các xử trí thuế của Doanh nghiêp.
 • Xác định những vấn đề rắc rối về thuế TNDN và khuyến nghị để tối ưu hóa về thuế nếu có.

2. Soát xét Thuế Gía Trị Gia Tăng

 • Soát xét Báo cáo kiểm toán và Tờ khai thuế GTGT. Bao gồm các tờ khai bổ sung đã nộp cho Cơ quan thuế cho Giai đoạn soát xét và xem xét những khoản điều chỉnh thực hiện và xác định những điều chỉnh có thể phải bổ sung. Để tuân thủ những quy định về thuế.
 • Soát xét và xem xét tờ khai thuế GTGT và giấy nộp tiền thực hiện trong Giai đoạn soát xét trên cơ sở chọn mẫu.
 • Xác định các vẫn đề trọng yếu liên quan đến thuế GTGT. Và khuyến nghị liên quan đến bất kỳ cập nhật bổ sung tờ khai GTGT nếu phù hợp.

3. Soát xét thuế uy tín Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Hỗ trợ trong việc soát xét, trên cơ sở chọn mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN. Bao gồm tính toán chi tiết và chứng từ hỗ trợ cung cấp bởi Doanh nghiêp trong kỳ Soát xét.

Soát xét và đánh giá vị thế thuế cho những khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế.

Xác định những vấn đề rắc rối về thuế TNCN và đề xuất giải pháp. Bao gồm những chứng từ hỗ trợ để Cơ quan thuế chấp nhận vị thế thuế để tối ưu hóa thuế TNCN.

Soát xét thuế uy tín

Về thực hiện tư vấn và lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN điều chỉnh khi phát sinh sai sót.

+ Tư vấn cho DN về điều kiện khấu trừ. Hoàn thuế liên quan đến hóa đơn và thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

+ Báo cáo về tình hình kế toán thuế của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời. Tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp theo đúng chính sách chế độ của nhà nước.

+ Tư vấn cho DN các khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, TNCN

+ Tư vấn cho DN dưới góc độ kế toán thuế trên tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh, luật thuế và luật chuyên ngành hiện hành.

Chúng tôi còn

– Phát hiện các cơ hội tiết kiệm chi phí thuế và tư vấn Quý khách biện pháp để hiện thực hóa các cơ hội này;

– Phát hiện các sai sót trong kê khai, báo cáo thuế và tư vấn Quý khách thực hiện kê khai. Báo cáo điều chỉnh sớm để giảm thiểu rủi ro bị phạt;

– Tư vấn cách thức Quý khách có thể cải thiện hệ thống tuân thủ thuế;

– Tư vấn các lựa chọn trong trường hợp có các quy định về pháp luật thuế chưa rõ ràng;

– Trang bị các thông tin/ kiến thức cần thiết để Quý khách có thể bảo vệ quan điểm của mình khi làm việc với cơ quan thuế.

CÔNG TY TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN

Trọng Tín Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thuế, dịch vụ thủ tục về thuế, soát xét thuế, soát xét kế toánTư vấn thuếDịch vụ kế toánkế toán thuếdịch vụ kế toán trọn góithành lập công tythành lập công ty cổ phầnthành lập công ty tnhhthành lập công ty tnhh 2 thành viêndịch vụ thành lập công ty giá rẻnhân sự kế toándịch vụ pháp lýthành lập doanh nghiệpđiều chỉnh bổ sung kinh doanhdịch vụ giải thể doanh nghiệpdịch vụ nhân sựnhân sự kế toán.

Đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành an toàn và hiệu quả.

Nếu có gì thắc mắc và tư vấn, quý khách có thể liên hệ vào các địa chỉ sau để được hỗ trợ tốt nhất:

Điện thoại: 090 947 2742 ( Mr. Được )
Website: https://taxtrongtin.com.vn/
Email: tuvan@taxtrongtin.com.vn.vn