Dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín là Luật sư về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro và tận dụng mọi ưu đãi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp để nộp thuế có lợi nhất.

DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN VỀ THUẾ

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp và tự bào chữa (giải trình) với cơ quan thuế khi bị thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên để việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại doanh nghiệp được diễn ra nhanh gọn, thuận tiện, hiệu quả và đúng pháp luật để giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh thì dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín là một giải pháp mà hàng nghìn doanh nghiệp đã tin dùng.

Dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín

Dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín có các Chuyên gia thuế nhiều năm kinh nghiệm thực tế và am hiểu chuyên sâu chính sách pháp luật thuế, pháp luật có liên quan đóng vai trò như Bác sỹ kê toa, điều trị cho doanh nghiệp và như Luật sư bảo vệ những số liệu kê khai nộp thuế trên tinh thần đúng pháp luật đem lại hiệu quả cao.

Lợi ích của dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, hạn chế các khoản thuế bị truy thu, bị phạt 20% và bị tính tiền chậm nộp 0.03%/ngày. Giúp doanh nghiệp giảm nhẹ trách nhiệm để hạn chế các trường hợp bị coi là hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị phạt từ 1 (Một) đến 3 (Ba) lần. Đặc biệt hạn chế bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 200 Bộ Luật hình sự (phạt tiền 4.5 tỷ đối với cá nhân và 10 tỷ đối với tổ chức hoặc phạt tù đến 7 năm đối với cá nhân và đình chỉ hoạt động doanh nghiệp trong 06 tháng).

Do đó, Đại lý thuế Trọng Tín tự hào cung cấp dịch vụ Đại diện về thuế uy tín, chuyên nghiệp hiệu quả dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp và những hiểu biết chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và pháp luật có liên quan cũng như quản trị kinh doanh chúng tôi như những Bác sỹ kê toa, điều trị và là Luật sư bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp đã tư vấn đại diện doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Khách hàng tiêu biểu của Trọng Tín
Khách hàng tiêu biểu của Trọng Tín

Lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Đại lý thuế Trọng Tín bao gồm:

 • Được kiểm tra, soát xét số liệu kê khai, quyết tóa thuế nhằm đảm bảo phù hợp với hóa đơn, chứng từ và đúng quy định;
 • Được tư vấn hoàn thiện đày đủ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định;
 • Được ước đo lường, ước lượng những rủi ro và biện pháp phòng ngừa;
 • Được hỗ trợ quá trình thanh tra và kiểm tra thuế nhanh gọn, thuận tiện và hiệu quả;
 • Bảo vệ số liệu kê khai nộp thuế của doanh nghiệp hạn chế các sai sót và các khoản thuế phải nộp dựa trên kinh nghiệm, luận điểm và quy định của  pháp luật; 
 • Thay mặt doanh nghiệp giao dịch, giải trình với cơ quan thuế đóng vai trò như Bác sỹ kê toa, điều trị và là Luật sư bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiêp đem lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.
 • Thay mặt và hỗ trợ doanh nghiệp khiếu nại, khiếu kiện (nếu có).

Dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín bao gồm các công việc sau:

 • Tìm hiểu và đánh giá về mô hình tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tìm hiểu và đánh giá quy chế tài chính, quy chế bán hàng và các quy chế lương, thưởng và quy chế khác có liên quan của doanh nghiệp;
 • Tìm hiều và phân tích lĩnh vực ngành nghề kinh doanh từ đó dự báo rủi ro và những ưu đãi thuế có thể có;
 • Kiểm tra hóa đơn, hồ sơ, chứng từ sổ sách kế toán, tờ khai thuế và hồ sơ quyết toán thuế nhằm phát hiện những rủi ro từ đó định lượng số thuế có thể bị truy thu, bị phạt;
 • Trao đổi với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan về những phát hiện và rủi ro của doanh nghiệp có thể gặp phải từ đó kiến nghị hoàn thiện hồ sơ, chứng từ;
 • Tham vấn những rủi ro pháp lý có thể gặp phải như pháp luật lao động, bảo hiểm, pháp luật kinh doanh, pháp luật kế toán hoặc những vi phạm có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ được lượng hóa và đo lường;
 • Thực hiện đại diện theo ủy quyền để giao dịch, giải trình với cơ quan thuế;
 • Bảo vệ doanh nghiệp bằng cơ sở pháp lý nhằm hạn chế rủi ro và số thuế bị truy thu, bị phạt thấp nhất.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện thay cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lợi ích dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).