DỊCH VỤ NHÂN SỰ CHO THUÊ KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Sự cần thiết của Dịch vụ nhân sự kế toán đối với Doanh nghiệp:

Theo quy định tại điều 49 và điều 50 Luật kế toán quy định Doanh nghiệp và người Đại diện theo pháp luật phải tổ chức bộ máy kế toán, bổ nhiệm người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán có đủ điều kiện chuyên môn. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác kế toán của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn của người được bổ nhiệm kế toán trưởng/phụ trách kế toán theo quy định tại điều 51 và điều 54 Luật kế toán bao gồm một số tiêu chuẩn sau:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và độc lập …
 • Có trình độn chuyên môn kế toán và có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trở lên…
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính…

Sự ra đời

Xuất phát từ quy định trên cho thấy hiện nay không phải nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng, làm đúng và thực hiện đúng công tác kế toán. Do đó, Công việc tổ chức bộ máy kế toán, bổ nhiệm người làm kế toán để mở và ghi sổ kế toán, lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế tại các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều hạn chế. Ví dụ người người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng chưa đủ điều kiện theo quy tại điều 54 Luật kế toán hoặc người được bổ nhiệm yếu và thiếu về chuyên môn… điều đó đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho doanh nghiệp.

Những thiệt hại đó có thể: Bị phạt vi phạm pháp luật kế toán, truy thu thuế, phạt thuế hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự…  đặc biệt báo cáo tài chính của doanh nghiệp bị sai lệch, không chính xác dẫn đến những quyết định của doanh nghiệp bị sai lầm từ đó là nguy cơ và nguyên nhân làm cho doanh nghiệp chậm phát triển, thậm chí có thể là phải sản… Đối với người lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ bị ảnh hưởng về tài chính mà còn có thể đối mặt với rủi ro pháp lý do kế toán yếu và thiếu kinh nghiệm…

Vì vậy doanh nghiệp cần phải bổ nhiệm kế toán trưởng/phụ trách kế toán chuyên nghiệp có đầy đủ phẩm chất đạo đức, chuyên môn và chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định hoặc có thể thuê dịch vụ kế toán có đủ điều kiện đăng ký hành nghề được Bộ tài chính cấp phép theo quy định tại điều 56 Luật kế toán.

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ nhân sự kế toán của Trọng Tín:

Trọng Tín là đơn vị uy tín chuyên nghiệp được Bộ tài chính cấp phép đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán. Trọng Tín là địa chỉ đáng tin cậy của hàng nghìn khách hàng về dịch vụ kế toán. Doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ nhân sự kế toán của Trọng Tín vừa được đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời được các chuyên gia kế toán của chúng tôi kiểm tra, giám sát và cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời  cho việc ra quyết định quản trị của doanh nghiệp và là cơ sở để xác định đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước, bao gồm các lợi ích sau:

 • Được tư vấn và tổ chức bộ máy kế toán vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng pháp luật …
 • Đảm bảo số liệu kế toán và thông tin tài chính được cung cấp chính xác, kịp thời;
 • Tránh được những hệ lụy do thay đổi nhân sự kế toán không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ;
 • Không phải đóng Bảo hiểm kế toán và không phải trả lương tháng 13 hoặc thưởng;
 • Có kế toán trưởng/ phụ trách kế toán đủ chuyển môn và đúng pháp luật tư vấn, giám sát vận hành cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả;
 • Hạn chế các khoản phạt về kế toán và thuế…

Công việc dịch vụ nhân sự kế toán, thuế của Trọng tín bao gồm:

 • Tổ chức nhân sự kế toán (phân công trách nhiệm, mô tả công việc của từng kế toán…);
 • Tổ chức quy trình luân chuyển chứng từ, công tác lập, lưu trữ và bảo quản chứng từ;
 • Tổ chức hệ thống kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán;
 • Tổ chức và xây dựng quy chế tài chính, quy chế thanh toán, tạm ứng, quy chế lương, thưởng, quy chế mua hàng và các quy chế kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, quản lý chi phí hiệu quả, quản trị lợi nhuận và xây dựng kế hoạch thuế, kế hoạch kinh doanh…
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán …
 • Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Kiểm tra và lập các báo cáo kế toán phục vụ cho mục đích quản trị doanh nghiệp;
 • Kiểm tra và lập Báo cáo tài chính và báo cáo thuế theo quy định;
 • Ký tên và chịu trách nhiệm về chuyên môn trên các báo cáo kế toán theo đúng quy đinh;
 • Làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế khi cần;
 • Cử chuyên gia đủ năng lực chuyên môn làm Giám đốc tài chính/ kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán  theo đúng quy định…

Doanh nghiêp tham khảo lợi ích dịch vụ kế toán Trên kênh truyền hình FBNC dưới đây.