Điều chỉnh, bổ sung, đăng ký kinh doanh và Tổ chức lại Doanh nghiệp:

Bạn đã và đang điều hành và quản lý doanh nghiệp cần sự điều chỉnh, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh như vốn và cơ cấu vốn, địa chỉ, đại diện pháp nhân, nghành nghề… Hay cần sự tổ chức lại doanh nghiệp như Chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi, mua bán, tạm ngưng và giải thể doanh nghiệp… thì ngoài các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chuyên nghành cần quan tâm các nội dung về kế toán, thuế, lao động cũng như các quy định khác có liên quan để đảm bảo đúng pháp luật đạt mục tiêu kinh doanh hiệu quả.
Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn toàn diện, tổng thể và chuyên sâu với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và thực tế.

Nếu bạn cần bất kỳ nội dung nào về đăng ký, thay đổi, bổ sung, chia tách, sát nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp … hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!