Dịch vụ Soát xét thuế của Trọng Tín đóng vai trò như Bác Sỹ chẩn đoán, kê toa và điều trị các sai sót về thuế của doanh nghiệp đồng thời là Luật sư về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro và tận dụng mọi ưu đãi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp để nộp thuế có lợi nhất. 

 

DỊCH VỤ SOÁT XÉT VỀ THUẾ

Theo quy định khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nếu có sai sót thì doanh nghiệp vẫn được kê khai điều chỉnh sao cho đúng pháp luật. Dịch vụ soát xét về thuế của Trọng Tín là một giải pháp hiệu quả mà Hàng nghìn doanh nghiệp đã tin và sử dụng dịch vụ này.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp và tự điều chỉnh nếu có sai sót. Tuy nhiên để phát hiện sai sót cũng như dự phòng, ước lượng những sai sót như thế nào và bao nhiêu? Từ đó lựa chọn phương pháp điều chỉnh cho đúng quy định trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp để tiết kiện thời gian, chi phí là một công việc vô cùng cần thiết…

Sự ra đời

Dịch vụ Soát xét về thuế của Trọng Tín  với các chuyên gia thuế nhiều năm kinh nghiệm thực tế và am hiểu chuyên sâu chính sách pháp luật thuế, pháp luật có liên quan đóng vai trò như Bác sỹ chẩn đoán, kê toa, điều trị cho những sai sót về thuế của doanh nghiệp và dự liệu, ước lượng cac rủi ro đó. Đồng thời Trọng Tín như Luật sư bảo vệ những số liệu kê khai nộp thuế trên tinh thần đúng pháp luật đem lại hiệu quả cao đã tiết kiệm Hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Lợi ích của dịch vụ Soát xét thuế của Trọng Tín sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, hạn chế các khoản thuế bị truy thu, bị phạt 20% và bị tính tiền chậm nộp 0.03%/ngày. Giúp doanh nghiệp giảm nhẹ trách nhiệm để hạn chế các trường hợp bị coi là hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị phạt từ 1 (Một) đến 3 (Ba) lần. Đặc biệt hạn chế bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 200 Bộ Luật hình sự.

Lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Đại lý thuế Trọng Tín bao gồm:

 • Chẩn đoán, phát hiện, điều chỉnh số liệu thuế theo đúng quy định nhằm giảm thiểu các khoản thuế bị truy thu, thuế phạt và tăng hiệu quả kinh doanh;
 • Hỗ trợ quá trình thanh tra và kiểm tra thuế nhanh gọn, thuận tiện và hiệu quả;
 • Thay mặt doanh nghiệp giao dịch, giải trình với cơ quan thuế đóng vai trò như Bác sỹ kê toa, điều trị và là Luật sư bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiêp đem lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện cac công việc khiếu nại, khiếu kiện (nếu cần) cho doanh nghiệp nhằm tránh bị thu thuế oan nhanh được giải quyết đúng quy định của pháp luật từ đó đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu nhất.

Dịch vụ soát xét  về thuế của Trọng Tín bao gồm các công việc:

 • Tìm hiểu và đánh giá về mô hình tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tìm hiểu và đánh giá quy chế tài chính, quy chế bán hàng và các quy chế lương, thưởng và quy chế khác có liên quan của doanh nghiệp;
 • Tìm hiều và phân tích lĩnh vực ngành nghê kinh doanh từ đó dự báo rủi ro và những ưu đãi thuế có thể có;
 • Kiểm tra  hóa đơn, hồ sơ, chứng từ sổ sách kế toán, tờ khai thuế và hồ sơ quyết toán thuế;
 • Kiểm tra và phát hiện những rủi ro từ đó định lượng số thuế có thể bị truy thu, bị phạt;
 • Tham vấn những rủi ro pháp lý có thể gặp phải như pháp luật lao động, bảo hiểm, pháp luật kinh doanh, pháp luật kế toán hoặc những vi phạm có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ được lượng hóa và đo lường;
 • Trao đổi với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan về những phát hiện và rủi ro của doanh nghiệp có thể gặp phải;
 • Thực hiện phát hành báo cáo soát xét thuế và dự báo rủi ro hiện tại và tương lai;
 • Bảo hành sau khi kết thúc hợp đồng thông qua việc giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan thuế (nếu có).

Lợi ích dịch vụ Đại diện về thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).