Trọng Tín Nhà Tư Vấn Thuế Chuyên Nghiệp

Đây là một trong những dự án tiêu biểu mà Đại lý thuế Trọng Tín đã thực hiện tư vấn thuế giúp doanh nghiệp “Thoát nạn truy thu gần 16.5 tỷ đồng tiền thuế” Khi đã có quyết định đề nghị kiểm tra và truy thu của cơ quan nhà nước.

Nội dung vụ việc:

Tổng công ty này đã có văn bản của Cơ quan nhà nước gửi các bên có liên quan  để thanh kiểm tra và đề nghị truy thu số thuế GTGT, số Thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng như tiền chậm nộp theo quy định là gần 16.5 tỷ đồng.

Lý do truy thu:

Theo ý kiến của Cơ quan nhà nước cho rằng Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ kê khai nộp thuế và chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đã khai thiếu thuế GTGT, Thuế Thu Nhập doanh nghiệp.

Phương án giải quyết:

Ngay sau khi nhận được yêu cầu tư vấn chúng tôi đã có buổi làm việc, trao đổi với Lãnh đạo Tổng công ty đồng thời chúng tôi xem xét kỹ hồ sơ chứng từ, số liệu và sổ sách kế toán cũng như quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Vận dụng mọi lý luận, luận điểm, luận cứ pháp luật trên cơ sở cơ cấu và bổ sung những hồ sơ, số liệu còn thiếu xót. Đồng thời Đại lý thuế Trọng Tín đã phân tích, lập luận và nhân danh Tổng công ty trình bày bằng văn bản gửi tới cơ quan thuế các cấp về tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ.

Theo ý kiến và nhận định của của Đại lý thuế Trọng Tín thì: Tổng công ty không có dấu hiệu gian nận, trốn thuế mà chỉ là do hiểu chưa đầy đủ và thực hiện chưa đầy đủ về hồ sơ, chính sách có liên quan cần được xem xét và khắc phục chắc chắn không bị truy thu, bị phạt thuế như văn bản mà cơ quan nhà nước đã yêu cầu truy thu thuế gần 16.5 tỷ đồng.

Kết quả dự án:

Sau thời gian kiên trì thực hiện chúng tôi đã được cơ quan thuế các cấp chấp thuận theo Phương án của mà Đại lý thuế Trọng Tín đã kiến nghị giúp Doanh nghiệp “Thoát khỏi nạn bị truy thu, phạt thuế lên đến 16.5 tỷ đồng”. Đồng thời từ phương án tư vấn của Đại lý thuế Trọng Tín cũng là cơ sở để Tổng công ty giải trình với các cơ quan nhà nước có liên quan trong các cuộc thanh, kiểm tra định kỳ …

Giá trị tích cực về mặt kinh tế và xã hội của Dự án mà Đại lý thuế Trọng Tín đã thực hiện:

Thứ nhất: Đại lý thuế Trọng Tín là đơn vị tư vấn thuế và giải quyết vụ việc liên quan đến thuế  đáng tin cậy để Doanh nghiệp vững bước kinh doanh:

Đứng trước nguy cơ bị truy thu, bị phạt tiền thuế lên đến 99% với số tiền 16.5 tỷ đồng là một quan ngại không nhỏ của Tổng công ty không chỉ về mặt kinh tế mà còn ảnh hướng đến cả uy tín, thương hiệu và địa vị chính trị của đơn vị trong khi đơn vị không có chủ trương gian lận hay trốn thuế mà đây chỉ là sơ xót rất nhỏ của đơn vị khi chưa kiểm soát tất cả các khâu của quá trình kinh doanh tôi thật sự không thể không có chút bức xúc (Đại diện Lãnh đạo đơn vị chia sẻ khi trao đổi với Đại lý thuế Trọng Tín).

Nay thông qua cơ chế sử dụng dịch vụ của Đại lý thuế Trọng Tín mang lại kết quả: “Doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định về hóa đơn chứng từ, kê khai và nộp thuế GTGT, Thuế TNDN … như trình bày (Văn bản gửi đính kèm).”doanh nghiệp đã thoát nạn truy thu 16.5 tỷ tiền thuế giúp chúng tôi vẫn tin tưởng vào chính sách thuế từ trước đền giờ là có cơ sở (Đại diện Lãnh đạo đơn vị tâm sự thanh lý hợp đồng với Đại lý thuế Trọng Tín).

Đây là một minh chứng cho thấy sự hiện diện của Hệ thống Đại lý thuế nói chúng và Đại lý thuế Trọng Tín nói riêng đã giúp Doanh nghiệp tin tưởng vào chính sách thuế của Nhà nước từ đó vững bước kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bền vững và là sức khỏe cho nền kinh tế.

Phải nói rằng minh chứng cho sự tin tưởng của Cộng đồng doanh nghiệp đối với Hệ thống Đại lý thuế nói chung và Đại lý thuế Trọng Tín nói riêng là là kết quả làm việc minh bạch, khách quan, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm của Nghành thuế đã nghiêm túc xem xét nột cách cẩn trọng và thấu tình, đạt lý để ra quyết định giúp doanh nghiệp tin tưởng vào chính sách thuế, tin tưởng vào sự công bằng và minh bạch của pháp luật thông qua cơ chế “cầu nối trung gian giữa cơ quan thuế và người nộp thuế” chính là Đại lý thuế.

Thứ 2: Đại lý thuế Trọng Tín cam kết đem lại giá trị tối đa từ những vụ việc liên quan đến thuế:

Đại lý thuế Trọng Tín không tham vọng giúp doanh nghiệp trốn thuế, tránh thuế mà chúng tôi có tham vọng rất lớn để hỗ trợ, giúp đỡ các Doanh nghiệp khai đúng, khai đủ tiền thuế bởi đây là mục tiêu lớn nhất mà Chúng tôi hướng tới. Bên cạnh đó với kinh nghiệm của Đại lý thuế Trọng Tín chúng tôi chắc chắn rằng mọi khó khăn, vướng mắc về thuế đều được Đại lý thuế Trọng Tín tư vấn, hỗ trợ tốt nhất giúp Doanh nghiệp nhận được đầy đủ các quyền lợi mà nhà nước đã quy định đồng thời tận dụng mọi chính sách ưu đã và tránh mọi rủi ro về thuế sao cho quá trình thực thi chính sách thuế được công khai, minh bạch, khách quan và Đặc biệt là hiệu quả.

Thứ 3: Đại lý thuế Trọng Tín ra đời và hoạt động là minh chứng cho sự phát triển của Việt Nam đã theo kịp thế giới về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế:

Nhà nước, Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Hội tư vấn thuế Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm tới sự ra đời của hệ thống Đại lý thuế nói chung và Đại lý thuế Trọng Tín nói riêng là minh chứng cho sự phát triển cải cách thủ tục hành chính và cải cách dịch vụ công của Việt nam theo kịp thế giới (Nhật, mỹ…) khi có sự ra đời và hoạt động của hệ thống Đại lý thuế khắp cả nước. Tuy rằng hệ thống Đại lý thuế tại Việt Nam chưa thực sự phát triển thế nhưng mô hình phát triển và những giá trị lợi ích cũng như những hoạt động thiết thực của Đại lý thuế Trọng Tín đã phần nào thể hiện được sứ mệnh lịch sử cùa Đại lý thuế mà Đảng, Nhà Nước, Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Hội tư vấn thuế Việt Nam kỳ vọng và xã hội giao phó: “Là cầu nối trung gian giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, là cánh tay nối dài của cơ quan thuế”.

Nguồn: Công Ty TNHH DV TV Thuế Trọng Tín