Đây là Dự án  của Đại lý thuế Trọng Tín đã giúp Doanh nghiệp được miễn truy thu, miễn phạt lên đến 8.5 tỷ đồng trong năm khi đã có quyết định truy thu thuế  đồng thời Doanh nghiệp đã được hoàn trả lại 8.5 tỷ tiền thuế trước đó đã nộp.

Nội dung vụ việc:

Tổng công ty này có Quyết định của Cục thuế về việc truy thu số Thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng như tiền chậm nộp lên đến trên 8.5 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thực hiện nộp đầy đủ số thuế này vào ngân sách nhà nước theo quy định nhưng còn nhiều băn khoăn và đã sử dụng dịch vụ Tư vấn thuế, đại diện về thuế của Công ty TNHH DV TV Thuế Trọng Tín (Đại lý thuế Trọng Tín) để thay cho Doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình được quy định trong Luật quản lý thuế nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp.

Lý do truy thu:

Theo quan điểm của cơ quan thuế thì Doanh nghiệp đã tính vào chí phí được trừ đối với chênh lệch đánh giá lại tỷ giá hối đoái cuối kỳ đối với các khoản vay ngoại tệ đi góp vốn kinh doanh thuộc khoản chi phí không được trừ. Do đó đã quyết định truy thu, phạt chậm nộp lên đến trến 8.5 tỷ đồng.

Phương án giải quyết:

Sau khi xem xét và nghiên cứu hồ sơ một cách chi tiết, cẩn trọng và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại lý thuế Trọng Tín đã vận dụng nhiều cơ sở lý luận cũng như luận điểm, luận cứ pháp luật về tài chính, kế toán, thuế trên cơ sở đặc thù, cơ chế riêng của Chính phủ áp dụng cho doanh nghiệp này …

Tiếp đó Chúng tôi lập văn bản kiến nghị gửi tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét và giải quyết theo hướng chấp thuận khoản chi phí nêu trên là khoản chi phí được trừ theo các quy định của pháp luật.

Đại lý thuế Trọng Tín đóng vai trò là: ”Cầu nối trung gian giữa cơ quan thuế và người nộp thuế” Đại lý thuế Trọng Tín đã phân tích cặn kẽ hoạt động của doanh nghiệp và trên cơ sở viện dẫn cơ sở pháp lý là thông tin hữu ích cho Cơ quan nhà nước hiểu rõ hơn đặc thù và bản chất của sự việc mà trước đó Doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ. Nội dung này là cơ sở để Cơ quan nhà nước xem xét và đưa ra quyết định giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn, minh bạch hơn, khách quan hơn và nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện nghĩa vụ Thuế.

Kết quả dự án:

Sau thời gian xem xét nghiên cứu hồ sơ của Đại lý thuế Trọng Tín thực hiện thay cho Doanh nghiệp Tổng Cục Thuế và Bộ Tài Chính đã chấp thuận đồng ý khoản chi phí nêu trên là khoản chi phí được trừ khi xác định Thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả nêu trên đồng nghĩa với việc: “Doanh nghiệp được thoát nạn truy thu 8.5 tỷ tiền Thuế và đồng thời được nhận lại số thuế 8.5 tỷ đồng đã nộp vào ngân sách nhà nước trước đó”.

Giá trị tích cực về mặt kinh tế và xã hội của Dự án mà Đại lý thuế Trọng Tín đã thực hiện:

Thứ nhất: Đại lý thuế Trọng Tín đã giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng thêm lòng tin về chính sách thuế của Nhà nước:

Đứng trước tuyệt vọng và đã phải thực hiện nghĩa vụ nộp đủ số thuế truy thù 8.5 tỷ vào ngân sách nhà nước. Nay thông qua cơ chế sử dụng dịch vụ của Đại lý thuế Trọng Tín mang lại kết quả: “Miễn truy thu và được thoái trả (hoàn trả lại) sô tiền thuế 8.5 tỷ” không chỉ là niềm vui mà đây là một Toa thuốc cho sự tin tưởng của Cộng đồng doanh nghiệp vào chính sách thuế của Nhà nước. Phải nói rằng Toa thuốc cho sự tin tưởng tuyệt đối của Cộng đồng doanh nghiệp này là kết quả làm việc minh bạch, khách quan, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm của Tổng cục thuế, Bộ tài chính đã nghiêm túc xem xét cẩn trọng và thấu tình đạt lý để ra quyết định giúp doanh nghiệp tin tưởng vào chính sách thuế, tin tưởng vào sự công bằng và minh bạch của pháp luật.

Thứ 2: Đại lý thuế Trọng Tín đã phần nào giúp cộng đồng doanh nghiệp thấy rõ được kết quả và lợi ích của Công cuộc cải cách thủ tục hành chính nói chung và cải cách thủ tục thuế nói riêng:

Qua nhiều vụ việc mà chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua cũng như sự quan sát nói chung và đặc biệt là qua dự án này Đại lý thuế Trọng Tín đã phần nào giúp doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính về thuế của Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cả về cơ chế lẫn thể chế đặc biệt là những người có trách nhiệm liên quan của Tổng cục thuế và Bộ tài chính cũng như cơ quan thuế các địa phương đã thể hiện tinh thần và rất quyết liệt khi “Nói đi đôi với làm, tất cả vì sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp”. Kết quả của dự án này cũng cho thấy Chính sách thuế của nhà nước được Tổng cục thuế, Bộ tài chính hướng dẫn triển khai, kiểm tra giám sát và cải tiến bổ sung nếu chưa phù hợp hay chưa thuận tiện cho doanh nghiệp luôn được chú trọng và quan tâm. Lợi ích của công cuộc cải cách thủ tục hành chính thông qua những hoạt động thiết thực của Đại lý thuế nói chung và Đại lý thuế Trọng Tín nói riêng đã phần nào giúp Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và là chất dinh dưỡng khá tốt cho sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là Cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó thông qua hoạt động thiết thực này của Đại lý thuế Trọng Tín sẽ giúp Nhà nước thu đúng, thu đủ, tránh oan sai và giúp doanh nghiệp không chỉ tin vào sự công bằng, minh bạch của chính sách pháp luật mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi chính sách pháp luật trên cơ sở tự nguyện. Hay nói cách khách hoạt động của Đại lý thuế đã phần nào giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra và thu nộp thuế được tốt hơn.

Thứ 3: Đại lý thuế Trọng Tín ra đời và hoạt động là minh chứng cho sự phát triển của Việt Nam đã theo kịp thế giới về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế:

Nhà nước, Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Hội tư vấn thuế Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm tới sự ra đời của hệ thống Đại lý thuế nói chung và Đại lý thuế Trọng Tín nói riêng là minh chứng cho sự phát triển cải cách thủ tục hành chính và cải cách dịch vụ công của Việt nam theo kịp thế giới (Nhật, mỹ…) khi có sự ra đời và hoạt động của hệ thống Đại lý thuế khắp cả nước. Tuy rằng hệ thống Đại lý thuế tại Việt Nam chưa thực sự phát triển thế nhưng mô hình phát triển và những giá trị lợi ích cũng như những hoạt động thiết thực của Đại lý thuế Trọng Tín đã phần nào thể hiện được sứ mệnh lịch sử cùa Đại lý thuế mà Đảng, Nhà Nước, Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Hội tư vấn thuế Việt Nam kỳ vọng và xã hội giao phó: “Là cầu nối trung gian giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, là cánh tay nối dài của cơ quan thuế”.

Nguồn: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Trọng Tín.