Trong Tin’s Tax Procedure Service implements the enterprise’s “Self-declaration, Self-Payment, Self-Responsibility” mechanism fully, publicly, accurately, transparently, legally and effectively.

TAX PROCEDURE SERVICE

Since July 1, 2007, the State has entitled enterprises to “self-declare, self-submit and self-take responsibility” to favor enterprises, but this is also a burden for enterprises to self-take responsibility for implementing their obligations to declare and pay taxes accurately, fully and lawfully. However, not all businesses have a thorough understanding of this tax policy to limit errors and risks …

Tax procedure service

All organizations and individuals must fulfill tax obligations. Completing tax obligations not only includes tax procedures completion (registration, declaration and payment of tax amounts into the state budget), but it also requires state agencies to inspect, examine finalize and verify the tax obligations completion through the post-inspection mechanism at a frequency of 3 years or 5 years later …

Trong Tin is the first reputable and professional tax agent in Vietnam, certified by the General Department of Taxation to be qualified to practice and is always proud of the Tax Procedure Service. This helps businesses perform their rights and obligations of tax declaration and payment conveniently, transparently and effectively, by the following:

 • Calculating, declaring and submitting tax records, pay tax accurately and on time with reasonable costs;
 • Counseling on compliance with laws, limiting risks and applying all incentives to pay tax in the most beneficial way;
 • On behalf of the enterprise to deal with and explain to the tax authorities to protect the highest rights and interests of the business.

 

Dịch vụ thủ tục về thuế của Trọng Tín bao gồm các công việc:

 • Kiểm tra rà soát thông tin, hóa đơn chứng từ, hồ sơ, kê khai nộp thuế trước khi làm cơ sở hạch toán kế toán và kê khai nộp thuế;
 • Hạch toán kế toán, lập các hồ chứng từ kế toán có liên quan, ghi sổ kế toán …
 • Lập các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam…
 • Lập và gửi báo cáo tài chính năm;
 • Kê khai và gửi thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và gửi thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và gửi thuế Thu nhập cá nhân định kỳ theo tháng /quý;
 • Tính toán số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý;
 • Lập và gửi báo cáo Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cuối năm.
 • Lập và gửi báo cáo Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cuối năm
 • Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Kê khai và gửi thuế Nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chính sách thuế, kế toán;
 • Đại diện công ty làm việc với công ty kiểm toán độc lập khi kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định (nếu có);
 • Đại diện, làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.

The benefits of Trong Tin’s Tax Procedure Service for businesses were reported by FBNC channel (please refer to the video below).

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN

Trọng Tín cung cấp các dịch vụ thuếdịch vụ thủ tục về thuếsoát xét thuế, Đại diện hoàn thuế, soát xét kế toánTư vấn thuếDịch vụ kế toánkế toán thuếdịch vụ kế toán trọn góithành lập công tythành lập công ty cổ phầnthành lập công ty tnhhthành lập công ty tnhh 2 thành viêndịch vụ thành lập công ty giá rẻnhân sự kế toándịch vụ pháp lýthành lập doanh nghiệpđiều chỉnh bổ sung kinh doanhdịch vụ giải thể doanh nghiệpdịch vụ nhân sựnhân sự kế toán. 

Đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành an toàn và hiệu quả.

Nếu có gì thắc mắc và tư vấn, quý khách có thể liên hệ vào các địa chỉ sau để được hỗ trợ tốt nhất:

Điện thoại: 090 947 2742 ( Mr. Được )

Website: https://taxtrongtin.com.vn/

Email: tuvan@taxtrongtin.com.vn.vn 

Facebook: Đại Lý Thuế Trọng Tín