Trình độ : Thạc Sỹ kinh tế – ĐH kinh tế TP. HCM
Hiện đang công tác: Giảng viên chính Khoa kế toán – kiểm toán tại trường Đại học kinh tế TP. HCM
Quá trình công tác:
Cố vấn tài chính, kế toán Công ty TNHH Trà Vinh
Giảng viên Đại học kinh tế TP. HCM và nhiều trường danh tiếng tại TP. HCM
Thành tích đạt được:
Bộ giáo dục tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo …