Trình độ : Thạc Sỹ kinh tế – ĐH kinh tế TP. HCM

Ông đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện, tư vấn và quản lý điều hành trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và đầu tư tại các Tập đoàn kinh tế đa quốc gia…

Quá trình công tác:
Nguyên giảng viên, Quyền trưởng phòng kế hoạch tài chính Đại học Nông Lâm TP. HCM; Trưởng Phòng Kinh doanh ACE life Việt Nam; Giám đốc kinh doanh Manulife Việt Nam.