Ông Trần Quang Phú – Chúc Vụ: Giám đốc tài chính và pháp lý

  • Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán

Kinh nghiệm: Trên 10 trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp lý tại PWC (The big 4), Nguyên Hoàng Group, Thành Thành Công Group…