Chuyển nhượng vốn góp là vấn đề của các doanh nghiệp ít quan tâm đến vì thường ít xảy ra ở các công ty. Nhưng nếu mà xảy ra trường hợp này thì cần phải thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục cần thiết. Sau khi các góp vốn các cổ đông hoặc thành viên sẽ chuyể nhường phần góp vốn và thay đổi nội dung đăng ký cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư và sẽ nhận được GPKD mới. Hãy cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ từng chi tiết. 

>>> Xem thêm:

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại TPHCM
Giải thể doanh nghiệp là như thế nào?
Giải thể công ty cổ phần những việc cần làm
Giải thể doanh nghiệp là như thế nào?

Khi chuyển nhượng phần góp vốn bạn cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân 

Căn cứ vào khoản 4, điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013, thì:

Điều 16: Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế. Thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều ở Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Nêu rõ như sau:

4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo mỗi lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

a.2) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp ở Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức- cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế theo khoản 1 Điều này. Nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ khai thuế theo từng lần phát sinh không khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ.

a.3) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn. Trong trường hợp chuyển nhượng vốn nhưng không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp của cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào trước phần cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế”. Đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải nói rõ người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp. (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú).

Tổ chức bộ máy kế toán phân tán

Tóm lại: 

Việc thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng vốn. Là việc làm bắt buộc khi có hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong công ty.

  • Nếu bạn là cá nhân bán phần góp vốn. Thì phải tự kê khai và nộp tờ khai thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
  • Cần lưu ý thêm: bạn nên phô tô một bộ chứng từ chứng minh việc bạn đã hoàn thành nghĩa vụ và thủ tục kê khai. Nộp thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn để nộp lại cho công ty, nơi mà bạn vừa bán phần góp vốn. Tại sao lại có việc này:

Vì nếu công ty có cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng phần góp vốn (bán phần góp vốn). Nhưng vẫn không có chứng từ chứng minh việc cá nhân chuyển nhượng phần góp vốn (bên bán). Thì công ty phải kê khai thuế, nộp thay thuế thay cho cá nhân. (theo điểm a.3, khoản 4, điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã trình bày bên trên)

Xem thêm:

ĐẠI LÝ THUẾ TRỌNG TÍN

Trọng Tín cung cấp các dịch vụ thuếdịch vụ thủ tục về thuếsoát xét thuếsoát xét kế toán, Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, kế toán thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty tnhh 2 thành viên, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, nhân sự kế toándịch vụ pháp lýthành lập doanh nghiệpđiều chỉnh bổ sung kinh doanhdịch vụ giải thể doanh nghiệpdịch vụ nhân sựnhân sự kế toán. Đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành an toàn và hiệu quả.

Nếu có gì thắc mắc và tư vấn, quý khách có thể liên hệ vào các địa chỉ sau để được hỗ trợ tốt nhất:
Điện thoại: 090 947 2742 ( Mr. Được )
Website: https://taxtrongtin.com.vn/
Email: tuvan@taxtrongtin.com.vn.vn