Ông LÊ VĂN HẢI

Chức vụ: Giám đốc phụ trách khu vực Hà Nội

  • Chuyên gia kế toán tại các doanh nghiệp

 

Kinh nghiệm: Trên 10 năm làm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước…