Ông TRẦN QUANG PHÚ

Chúc Vụ: Giám đốc tài chính và pháp lý

  • Cử nhân kinh tế chuyên nghành kế toán- kiểm toán và Luật kinh doanh (ĐH Kinh tế Tp. HCM)
  • Chuyên gia về tài chính, kế toán kiểm toán tại các tập đoàn kinh tế

Kinh nghiệm: Trên 10 năm là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp lý tại các công ty Kiểm toán hàng đầu thế giớ PWC (The big 4), Nguyên Hoang Group, hành Thành Công Group…