Site icon Đại lý thuế Trọng Tín

Hướng tới Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần 2

dịch vụ
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN 2
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN 2

Hướng tới Đại hội tài năng trẻ Việt Nam! Lần 2 được tổ chức tại Hà nội đầu tháng 12/2015. Chuyên gia thuế, doanh nhân trẻ xuất sắc 2015, TGĐ công ty TNHH DỊch Vụ Tư Vấn Thuế Trọng Tín ông Nguyễn Văn Được là một trong số 50 CEO của Việt Nam! được bình chọn trong số 40.000 doanh Việt Nam để tham dự. Người đứng đầu của Đại lý thuế Trọng Tín cũng đã có bài viết hiến kế cho Đảng, nhà nước trong hoạt động Đại lý thuế và sẽ được đăng trong cuốn sách được phát hành trong đại hội.

Tác giả bài viết:taxtrongtin.com.vn
Exit mobile version