Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, công ty là ai? Trách nhiệm là như thế nào? Để biết rõ chi tiết hãy cùng Tax Trọng Tín theo dõi bài viết này.

>Xem thêm:

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại TPHCM
Giải thể doanh nghiệp là như thế nào?
Giải thể công ty cổ phần những việc cần làm
Giải thể doanh nghiệp là như thế nào?

người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ai

Trong Luật Doanh nghiệp 2014. Được quy định nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp trước đây. Quy định trong Bộ luật dân sự 2015 về chế định đại diện. Người đại diện của doanh nghiệp gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

người đại diện pháp luật

Theo Luật doanh nghiệp 2014: Cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nếu chỉ dựa vào định nghĩa này rất khó để xác định một người là người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật. Vì người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp cũng có thể được ủy quyền một phần hoặc toàn bộ phạm vi nêu trên. Theo các quy định nội bộ của doanh nghiệp cũng có thể không có đầy đủ thẩm quyền theo như định nghĩa.

Do đó, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp. Còn cần phải lưu ý các quy định của Luật doanh nghiệp. 

Trách nhiệm của người đại diện

Người đại diện có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất. Nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Qua đó tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó. Và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các điều trên.

Xem thêm:

ĐẠI LÝ THUẾ TRỌNG TÍN

Trọng Tín cung cấp các dịch vụ thuếdịch vụ thủ tục về thuếsoát xét thuếsoát xét kế toán, Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, kế toán thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty tnhh 2 thành viên, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, nhân sự kế toándịch vụ pháp lýthành lập doanh nghiệpđiều chỉnh bổ sung kinh doanhdịch vụ giải thể doanh nghiệpdịch vụ nhân sựnhân sự kế toán. Đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành an toàn và hiệu quả.

Nếu có gì thắc mắc và tư vấn, quý khách có thể liên hệ vào các địa chỉ sau để được hỗ trợ tốt nhất:
Điện thoại: 090 947 2742 ( Mr. Được )
Website: https://taxtrongtin.com.vn/
Email: tuvan@taxtrongtin.com.vn.vn