header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

đại lý thuế uy tín

06/07/2020

Căn cứ vào mục đích điều tiết của Nhà nước thì phân ra hai loại:trực thu và gián thu. Hai loại thuế này đều điều tiết vào thu nhập của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Vậy thuế gián thu là gì,có ưu điểm, nhược điểm như thế nào mà lại khác thuế […]