header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

Giải thể DNTN

18/06/2020

Doanh nghiệp tư nhân muốn giải thể phải làm như thế nào? Dưới đây là các bước thực hiện và thủ tục giải thể DNTN Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể DNTN Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp. Danh sách chủ […]