header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

Giải thể công ty cố phần

18/06/2020

Giải thể doanh nghiệp là việc các chủ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và sự tồn tại của doanh nghiệp. Đồng thời tiến hành làm các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lí có thẩm quyền về việc giải thể. Nhằm mục đích chấm dứt tư cách pháp nhân và […]