header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

kế toán thuế

16/06/2020

Thuế? Các loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp Sau khi có được giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải nộp các khoản thuế: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thuế? Các loại thuế phải nộp Nhiều vấn […]