header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

Dịch vụ thuế cho công ty - Đại lý thuế Trọng Tín

24/04/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp – Theo như định nghĩa trong bộ luật thuế thu nhập Việt Nam. Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế, tỷ lệ thuế suất (%) dựa trên khối lượng thu nhập hoặc tài sản chịu thuế. Hiện […]