Đại lý thuế Trọng Tín

Thành lập công ty kế toán cần những điều kiện gì?

Nếu bạn đang cần thành lập công ty dịch vụ kế toán, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Điều kiện để mở công ty dịch vụ kế toán là gì?

Theo Luật Kế toán 2015, để có thể mở công ty dịch vụ kế toán cần những điều kiện như sau:

Điều 58. Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Người có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi đầy đủ những điều kiện sau đây:

 1. Cá nhân có đủ những điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được phép đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Hồ sơ cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được cấo bởi Bộ Tài chính.
 2. Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ thực sự có giá trị lúc người được cấp sở hữu hợp đồng lao động thàm gia thực hiện đầy đủ thời gian cho một đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trường hợp không thể đăng ký hành nghề, thành lập công ty kế toán gồm:

Điều 59. Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán

 1. Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:
 2. a) Loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 3. b) Công ty hợp danh;
 4. c) Công ty tư nhân.
 5. công ty chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán lúc bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 6. Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để đăng kí loại hình kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.
 7. Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
 8. a) Góp vốn với tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán đã được có mặt trên thị trường và hoạt động tại Việt Nam để thành lập tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán;
 9. b) Thành lập chi nhánh công ty kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 10. c) Cung cấp dịch vụ qua biên thuỳ theo quy định của Chính phủ.

Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán lúc có đủ những điều kiện sau đây:

Đơn vị hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán lúc có đủ những điều kiện sau đây:

Công ty tư nhân được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán lúc sở hữu đủ các điều kiện sau đây:

a) Sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thủ tục khác mang trị giá tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Sở hữu ít nhất 2 kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và cùng lúc là giám đốc.

Chi nhánh đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán lúc đầy đủ những điều kiện sau đây:

Trong thời hạn 06 tháng, diễn ra từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc trong trường hợp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã bị thu hồi thì tổ chức, chi nhánh công ty kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài ở Việt Nam cần lập tức thông tin ngay đến cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của công ty, chi nhánh.

Thủ tục để mở công ty dịch vụ kế toán?

Điều 61. Hồ sơ buộc phải có để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ kế toán

 1. Đơn đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 2. Bản sao Giấy chứng thực đăng ký công ty, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc thủ tục khác với giá trị tương đương.
 3. Bản sao Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
 4. Hợp đồng lao động sở hữu công ty kinh doanh dịch vụ kế toán của những kế toán viên hành nghề.
 5. Hồ sơ chứng minh về số vốn đã góp đối với công ty TNHH.
 6. Điều lệ đơn vị đối với công ty hợp danh, công ty TNHH.
 7. Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của đơn vị nước ngoài, hồ sơ chứng thực được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 65. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

 1. Hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng những điều kiện sau đây:
 2. a) Với Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh;
 3. b) Cá nhân, đại diện tổ chức cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.
 4. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trên là các thông tin về thành lập công ty kế toán. Trường hợp bạn cần trả lời xây dựng thương hiệu công ty, dịch vụ kế toán thì liên hệ Đại lý thuế Trọng Tín nhé, Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 

 

Exit mobile version