Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành. Cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán). Chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước. Tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định. Hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền có bảo đảm

Chính sách thuế GTGT 

Theo đó, các hoạt động liên quan tới chào bán, niêm  yết, giao dịch, tạo lập thị trường. Kinh doanh chứng khoán, bù trừ, thanh toán chứng quyền thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

>>>Xem thêm: Đại lý thuế là gì

>>>Xem thêm: Dịch Vụ Đại Lý Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

>>> Xem thêm: Công ty đại lý thuế uy tín nhất TP HCM

>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Chính sách thuế TNDN 

+ Đối với công ty chứng khoán phát hành chứng quyềnThời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm phát hành chứng quyền mua. Thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm thực hiện quyền.

+ Đối với nhà đầu tư (bao gồm tổ chức, cá nhân): Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền. Mua trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền.

Chính sách thuế TNCN 

  • Trường hợp trước ngày đáo hạn, nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền:

Do chứng quyền được giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở nên khi chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền sẽ áp dụng thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán, được xác định bằng giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần nhân (x) với thuế suấ 0,1%. Trong đó:

Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần là giá khớp lệnh chứng quyền trên Sở giao dịch chứng khoán nhân (x) Số lượng chứng quyền.

  • Trường hợp trước ngày đáo hạn, chứng quyền bị hủy niêm yết:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền được xác định bằng giá chuyển nhượng chứng quyền. Có bảo đảm từng lần nhân (x) với thuế suất 0,1%

+ Giá mua lại theo mức giá thị trường của tổ chức phát hành thông qua hoạt động tạo lập thị trường nhân (x) Số lượng chứng quyền (trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực); hoặc

+ Giá thanh toán chứng quyền do tổ chức phát hành công bố nhân (x) Số lượng chứng quyền (sau ngày hủy niêm yết có hiệu lực).

>>>> Xem thêm: Công ty đại lý thuế uy tín nhất ở TP HCM 
>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ
>>>> Xem thêm: Kế toán thuế và một số điều cần biết 

  • Tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền:

Do hiện hành mới quy định thực hiện quyền chuyển giao bằng tiền nên thời điểm phát sinh thu nhập là thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền. Tại thời điểm thực hiện quyền chuyển giao bằng tiền. Thu nhập của nhà đầu tư áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần. Trong đó, giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần. Bằng giá thanh toán của chứng khoán cơ sở nhân (x) (số lượng chứng quyền chia (:) cho Tỷ lệ chuyển đổi).

Ngoài ra Đại lý Thuế Trọng Tín còn cung cấp các dịch vụ thuế, dịch vụ thủ tục về thuế, soát xét thuế, dịch vụ kế toán, soát xét kế toán, nhân sự kế toán, dịch vụ pháp lý, thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh bổ sung kinh doanh, dịch vụ giải thể doanh nghiệp, dịch vụ nhân sự, nhân sự kế toán, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp

Địa chỉ: 2/2 Phùng Văn Cung, P.7, Q. Phú Nhuận, TP HCM
Điện thoại: 090 947 2742  ( Mr. Được ) 
Website: https://taxtrongtin.com.vn/
Email: tuvan@taxtrongtin.com.vn.vn