Thuế

Dịch vụ hoàn thuế

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ, HOÀN THUẾ GTGT

Doanh nghiệp được hoàn thuế nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với số tiền thuế hoàn cao nhất và chi phí hoàn thuế phù hợp nhất thông qua dịch vụ Hoàn thuế, hoàn thuế GTGT của Trọng Tín bao gồm:

 • Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu;
 • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;
 • Hoàn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);
 • Hoàn thuế nộp thừa.

Doanh nghiệp nhận được lợi khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Trọng Tín:

 • Được kiểm tra, soát xét và phát hiện sai, sót từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ, chứng từ trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định;
 • Được Trọng tín ước lượng số thuế được hoàn và kiểm soát được quá trình, lộ trình hoàn thuế;
 • Được Trọng Tín tư vấn, đại diện giải trình hồ sơ, số liệu và bảo vệ số tiền thuế hoàn thuế cao nhất;
 • Được Trọng Tín thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn dể thúc đẩy quá trình hoàn thuế nhanh, thuận tiện, an toàn đúng pháp luật.   

 

 

Dịch vụ hoàn thuế của Trọng Tín bao gồm các công việc:

 • Khảo sát và đánh giá về cơ cấu tổ chức quản lý và cấu trúc doanh nghiệp;
 • Khảo sát và đánh giá mô hình kinh doanh, quy chế: tài chính, bán hàng, lương, thưởng, quy trình và phương pháp tính giá thành và quy chế khác;
 • Khảo sát, phân tích, dự báo rủi ro và xác định Doanh nghiệp được hoàn thuế trong trường hợp nào?
 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ khai thuế dự liệu rủi ro, đề xuất phương án khắc phục;
 • Khuyến nghị, ước lượng tiền thuế được hoàn và và thời gian tiến độ được hoàn;
 • Trao đổi với người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan về các vấn đề liên quan đến hoàn thuế;    

Dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế GTGT của Trọng Tín giúp doanh nghiệp có được nguồn tài chính từ việc hoàn thuế nhanh gọn, thuận tiện, an toàn với số hoàn thuế cao nhất và chi phí hoàn thuế phù hợp nhất.

 

icon zalo