Kế toán

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và kế toán

Sự cần thiết của Dịch vụ soát xét kế toán và báo cáo tài chính Trọng Tín:

Kế toán là thước đo, là linh hồn cho bức tranh tài chính của doanh nghiêp. Thông qua Báo cáo kế toán nhà quản lý doanh nghiệp sẽ có những quyết định điều hành doanh nghiệp và là yếu tố sống còn của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó báo cáo kế toán còn là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế, là cơ sở cho bên thứ ba như ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp xem xét hợp tác với doanh nghiệp… Vì vậy công tác kế toán cần được thực hiện chuyên nghiệp và bài bản đúng pháp luật.

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ kế toán của Trọng Tín:

Trọng Tín là đơn vị uy tín chuyên nghiệp được bộ tài chính cấp phép đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán. Trọng Tín là địa chỉ đáng tin cậy của hàng nghìn khách hàng về dịch vụ kế toán. Doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ kế toán của Trọng Tín vừa được đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời được cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời  cho việc ra quyết định quản trị của doanh nghiệp và là cơ sở để xác định đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước, bao gồm các lợi ích sau:

Kiểm tra và hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán bao gồm huấn luyện, đào tạo đội ngũ kế toán;

Kiểm tra chứng từ và hoàn thiện những thiếu sót của chứng từ, sổ sách kế toán và quy trình kế toán theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kế toán;

Kiểm tra số liệu kế toán, báo cáo tài chính nhằm đảm bảo trung thực, khách quan hạn chế sai sót;

Minh bạch số liệu kế toán và tình hình tài chính cho các nhà đầu tư và bên thứ ba;

Ngăn ngừa và phát hiện những gian lận trong công tác tài chính và quản trị doanh nghiệp;

Ngăn ngừa, phát hiện và hạn chế rủi ro về vi phạm pháp luật kế toán và hạn chế truy thu thuế…

Nâng cao hiệu quả của phòng kế toán từ đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

 

 

Công việc dịch vụ soát xét kế toán, thuế của Trọng tín bao gồm:

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, chứng từ …

Kiểm tra, tư vấn về lập các chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp đúng quy định phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp;

Kiểm tra và tư vấn lập các báo cáo kế toán phục vụ cho mục đích quản trị doanh nghiệp (nếu có);

Kiểm tra và tư vấn lập Báo cáo tài chính và báo cáo thuế theo quy định;

Tư vấn xây dựng tổ chức bộ máy kế toán: Mô tả công việc của kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình kế toán, quy trình tài chính…

Kiểm tra quy trình kế toán và các quy trình tài chính từ đó tư vấn hoàn thiện khắc phục những hạn chế để tránh gian lận và sai sót…

Đo lường và Ước lượng những rủi ro có thể có và đưa ra những khuyến nghị để hoàn thiện bộ máy kế toán và hạn chế những rủi ro;

Làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế khi cần;

Doanh nghiêp tham khảo lợi ích dịch vụ kế toán Trên kênh truyền hình FBNC dưới đây.

 

icon zalo