Thuế

Dịch vụ thủ tục về thuế

DỊCH VỤ THỦ TỤC VỀ THUẾ

Pháp luật thuế đã trao quyền cho Doanh nghiệp “tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm” vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng tạo ra nhiều rủi ro bởi doanh nghiệp không hiểu đầy đủ và thấu đáo chính sách pháp luật thuế dẫn đến phát sinh các khoản thuế bị truy thu và bị phạt về thuế là không nhỏ.

Pháp luật thuế yêu cầu Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế bao gồm từ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đúng, đầy đủ vào ngân sách Nhà nước và phải được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế thông qua cơ chế hậu kiểm với tần suất từ 02 (hai) năm đến 05 (năm) năm.

Thấu hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp Dịch vụ thủ tục về thuế (dịch vụ khai báo thuế, lập báo cáo thuế) của Trọng Tín với những chuyên gia uy tín, chuyên nghiệp sẽ thực hiện kê khai đầy đủ, đúng hạn và chính xác nghĩa vụ thuế đồng thời hỗ trợ tư vấn, giải trình và bảo vệ số liệu về thuế cho doanh nghiệp khi được thanh tra, kiểm tra hoặc quyết toán thuế tạo sự thuận lợi và hiệu quả trong công tác thực thi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với chi phí thuế thấp nhất.

 

 

Doanh nghiệp nhận được những lợi ích từ dịch vụ Thủ tục về thuế (khai báo thuế, lập báo cáo thuế) của Trọng Tín bao gồm:

 • Được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, hóa đơn, chứng từ làm cơ sở kê khai thuế chính xác, đúng pháp luật từ đó giảm thiểu rủi ro và hạn chế tiền thuế bị phạt;
 • Được kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán với hóa đơn, chứng từ với hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế nhằm đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ. Từ đó hạn chế các sai sót, rủi ro pháp lý cũng như hạn chế các khoản thuế bị truy thu, thuế bị phạt;
 • Được tính toán, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế chính xác, kịp thời và phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp nhưng vẫn tuân thủ pháp luật;
 • Được tư vấn về tài chính, kế toán, thuế và pháp luật kinh doanh nhằm đảm bảo cho doanh nghiêp hoạt động trơn tru, an toàn, hiệu quả và tận dụng các lá chắn thuế, ưu đãi thuế để nộp thuế có lợi nhất;
 • Được Trọng Tín đại diện thay cho doanh nghiệp thực hiện giải trình với cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ số liệu đã kê khai, nộp thuế đồng thời đại diện doanh nghiệp khiếu nại, khiếu kiện khi cần thiết. Trọng Tín như Luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ của Trọng Tín sẽ hạn chế những thay đổi về nhân sự kế toán, hạn chế về chuyên môn mà bộ máy kế toán tại doanh nghiêp luôn gặp phải thông qua dịch vụ thủ tục về thuế của Trọng tín được thực hiện từ các chuyên gia, chuyên viên uy tín, chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm thực hiện.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp…

Dịch vụ thủ tục về thuế (khai báo thuế, lập báo cáo thuế) của Trọng Tín bao gồm:

 • Dịch vụ khai báo thuế GTGT, lập báo cáo thuế GTGT (khai thuế GTGT);
 • Dịch vụ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), lập tờ khai quyết toán thuế TNDN;
 • Dịch vụ khai báo thuế TNCN, lập báo cáo thuế TNCN;
 • Dịch vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);
 • Dịch vụ khai báo thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN), Lập tờ khai nhà thầu nước ngoài (NTNN);
 • Dịch vụ khai báo thuế, lập báo cáo thuế chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng dự án
 • Dịch vụ báo cáo, thông báo hóa đơn và xuất hóa đơn;
 • Dịch vụ khai, tính thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thu nhập cá nhân (TNCN), Nhà thầu nước ngoài (NTNN)…

Lợi ích dịch vụ thủ tục về Thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).

 

icon zalo