Thuế

Dịch vụ lập kế hoạch về thuế

DỊCH VỤ LẬP KẾ HOẠCH VỀ THUẾ

Dịch vụ Lập kế hoạch thuế (hoạch định kế hoạch thuế) là dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp của Trọng Tín giúp doanh nghiệp xây dựng và lập kế hoạch thuế, phân bổ số thuế phải nộp của doanh nghiệp vào từng kỳ sao cho có lợi nhất thông qua các phương pháp và kỹ thuệt nộp thuế và các chính sách thuế theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ Lập kế hoạch thuế (hoạch định kế hoạch thuế) của Trọng Tín sẽ do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu chuyên sâu pháp luật thực hiện thiết kế tổng thể và chi tiết với mục tiêu “nghĩa vụ thuế thấp nhất”, tận dụng “ưu đãi thuế cao nhất” từ đó ước lượng và xác định số thuế phải nộp thấp nhất và hiệu quả nhất thông qua lá chắn thuế và ưu đãi thuế đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật.

Thông qua dịch vụ Lập kế hoạch thuế (hoạch định kế hoạch thuế) doanh nghiệp sẽ được Trọng tín tư vấn và xây dựng các giải pháp để đạt được mục tiêu kế hoạch thuế đã đề ra đồng thời được Trọng Tín hỗ trợ và đảm bảo thực hiện xuyên suốt trong quá trình triển khai thực tế kế hoạch thuế.

 • Dịch vụ Lập kế hoạch thuế của Trọng Tín bao gồm:
 • Lập kế hoạch thuế đối với tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch thuế trong giao dịch M&A;
 • Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết thuế GTGT;
 • Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết thuế TNDN;
 • Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết thuế TNCN;
 • Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết thuế nhà thầu nước ngoài;

 

 

Doanh nghiệp nhận được lợi khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Trọng Tín:

 • Được xây dựng kế hoạch thuế tổng thế và chi tiết mức thuế, số tiền thuế phải nộp cho từng loại thuế, từng kỳ thuế tương ứng với đặc thù của từng doanh nghiệp;
 • Được tư vấn và thiết kế kế hoạch thuế với nghĩa vụ thuế thấp nhất và ưu đãi thuế cao nhất thông qua lá chắn thuế và ưu đãi thuế đảm bảo an toàn và đúng pháp luật;
 • Được tư vấn giải pháp để thực hiện kế hoạch thuế đã đề ra;
 • Được hỗ trợ xuyên suốt trong và sau quá trình thực hiện kế hoạch thuế đảm tính án toàn và hiệu quả và đúng pháp luật.

Trọng Tín tư vấn thuế gồm các công việc:

 • Khảo sát và đánh giá về cơ cấu tổ chức quản lý và cấu trúc doanh nghiệp;
 • Khảo sát và đánh giá mô hình kinh doanh, quy chế: tài chính, bán hàng, lương, thưởng và quy chế khác;
 • Khảo sát, phân tích đặc thù kinh doanh và các vấn đề pháp lý liên quan như Luật doanh nghiệp, đầu tư, lao động, tiền lương, Bảo hiểm xã hội, sở hữu trí tuệ, bất động sản, thương mại, hình sự …;
 • Xây dựng dự thảo kế hoạch thuế tổng thể cho ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Xây dựng dự thảo kế hoạch thuế chi tiết với mức thuế phải nộp cụ thể cho từng lợi thuế, từng kỳ thuế…;
 • Thiết kề và xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch thuế tổng thế và chi tiết đảm bảo nghĩa vụ thuế thấp nhất, ưu đãi thuế cao nhất với các biện pháp thực hiện và điều kiện thực hiện hiệu quả kế hoạch thuế;
 • Trao đổi với người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan về kế hoạch thuế và các vấn đề phát sinh khác;
 • Phát hành “Kế hoạch thuế” chính thức và thực hiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch thuế trong và sau quá trình thực hiện kế hoạch thuế.

Lợi ích dịch vụ thủ tục về Thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).

 

icon zalo