Trọng Tín tự hào là doanh nghiệp được Bộ tài chính cấp phép hoạt động dịch vụ kế toán bao gồm: Dịch vụ kế toán, Soát xét kế toán, Tổ chức bộ máy kế toán và cung ứng dịch vụ nhân sự kế toán uy tín chuyên nghiệp là địa chỉ đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Trọng Tín với đội ngũ nhân sự là các Chuyên gia kế toán, kiểm toán và thuế nhiều năm kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam chắc chắn và cam kết đem lại dịch vụ uy tín chuyên nghiệp, kịp thời, chính xác và phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán.