Nhân sự

Phan Thị Thu Hà

Thạc sĩ Phan Thị Thu Hà

Giám đốc Kế toán

Ths Phan Thị Thu Hà đã có trên 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn tài chính, kế toán cho các Trường đại học và các doanh nghiệp.

Bà Hà đã tham gia và là Giảng viên chính Khoa kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH); là cố vấn tài chính, kế toán cho các Tập đoàn kinh tế cũng như các doanh nghiêp trong và ngoài nước.

Ths Phan Thị Thu Hà đã được Bộ giáo dục ghi nhận, vinh danh “Vì sự nghiêp giáo dục” và nhiều danh hiệu cao quý khác.

icon zalo