Nhân sự

Trần Quang Phú

Chuyên gia Trần Quang Phú

Giám đốc Tài chính

Chuyên gia Trần Quang Phú được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và Luật kinh tế tại Trường đại học kinh tế TP. HCM (UEH).

Ông Phú đã có trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn và quản lý, điều hành tại các Tập đoàn kinh tế, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán đa quốc gia như: PwC Vietnam, NHG Group, TTC Group, Saigon Commercial Bank, FWD Assurance…

Ông Trần Quang Phú được đánh giá là chuyên gia và nhà quản lý tiêu biểu với các vị trí:

  • Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn Realism;
  • Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần TRANG (TFC) và;
  • Đảm nhận nhiều vị trí quan trọng khác.
icon zalo