Tin tức

Lựa chọn loại hình công ty: Công ty cổ phần hay Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Hiện nay, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên), doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh,… Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là hai loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Hãy cùng Trọng Tín tìm hiểu 2 loại hình công ty thông qua bài viết này.

 

 

Điểm tương đồng giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH):

  • Thành viên/cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân;
  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Tài sản của thành viên/cổ đông tách biệt với tài sản của công ty;
  • Được chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH và ngược lại;
  • Thành viên/cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

 

Để dễ dàng nhận biết được sự khác biệt của 2 loại hình công ty này, hãy tham khảo bảng dưới đây:

 

Điểm khác biệt

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty cổ phần

Khái niệm

Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Là doanh nghiệp, trong đó: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng.

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh Nghiệp.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Tài sản của chủ sở hữu công ty tách biệt với tài sản của công ty.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Quyền phát hành cổ phần

Công ty TNHH một thành viên được phát hành cổ phần trong trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần và phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành cổ phần trong trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần và phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Vấn đề khác

Tiền lương, tiền công của chủ sở hữu công ty TNHH MTV sẽ không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Thù lao trả cho các thành viên của hội đồng thành viên mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Thù lao trả cho các thành viên của hội đồng thành viên mà những người này trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Thù lao trả cho các cổ đông, thành viên của hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Thù lao trả cho các cổ đông, thành viên của hội đồng quản trị mà những người này trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

Có thể thấy, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Không có loại hình nào là tốt nhất, chỉ có loại hình nào là phù hợp nhất. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi nên chọn loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH, cá nhân hoặc tổ chức cần xác định rõ các thông tin cơ bản như số vốn, số lượng thành viên cũng như định hướng phát triển của công ty, như vậy sẽ dễ dàng tìm được loại hình doanh nghiệp phù hợp.

 

Trong trường hợp còn thắc mắc khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp hoặc các vấn đề liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín. Với đội ngũ nhân sự là các chuyên gia đầu ngành dày dặn kinh nghiệm, Trọng Tín sẽ hỗ trợ tư vấn và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố hiện có của khách hàng, đối chiếu với đặc điểm của từng loại hình để đề xuất phương án lựa chọn phù hợp nhất.

 

Nguồn: Trọng Tín

icon zalo