Tin tức

Quy định mới cho Việt kiều được mua BĐS thế nào?

Kể từ ngày 01/01/2025 khi Luật kinh doanh Bất động sản có hiệu lực, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch được phép nhập cảnh vào Việt Nam được quyền mua, thuê mua, nhận chuyển nhượng bất động sản như tổ chức, cá nhân trong nước.

 

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được mua, thuê mua, nhận chuyển nhượng bất động sản như tổ chức, cá nhân trong nước.

Nguồn: Internet

 

Như vậy, để mua, thuê mua, nhận chuyển nhượng như tổ chức, cá nhân trong nước thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Người có quốc tịch Việt Nam (công dân Việt Nam);

• Được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

 

Khoản 2 Điều 10 Luật kinh doanh Bất động sản năm 2023 đã mở rộng quyền với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, tạo điều kiện cho họ trực tiếp tham gia vào giao dịch BĐS trong nước… tránh được các tình trạng bất cập như trước đây là khi muốn mua nhà đất ở Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện giao dịch chuyển nhượng, và điều này đã dẫn đến không ít tranh chấp phát sinh trong thời gian qua.

 

Như vậy, việc mở rộng quyền kinh doanh BĐS này sẽ tạo cơ hội, điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam tham gia, tác động tích cực đến thị trường BĐS, thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ đó, giúp thu hút nguồn kiều hối tham gia đầu tư vào thị trường BĐS Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc và phát triển tại Việt Nam.

 

Nguồn: Trọng Tín

icon zalo