Dịch vụ Thủ tục về thuế của Trọng Tín thực hiện cơ chế “Tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm” của doanh nghiệp đầy đủ, công khai, chính xác, minh bạch, đúng pháp luật và hiệu quả.

DỊCH VỤ THỦ TỤC VỀ THUẾ

Từ ngày 01/07/2007, Nhà nước đã trao quyền cho Doanh nghiệp “tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm” đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng đây cũng là gánh nặng cho doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm” thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế chính xác, đầy đủ và đúng pháp luật. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu biết thấu đáo về chính sách thuế, đây chính là nguyên nhân dẫn đến những sai sót và rủi ro bị truy thu, phạt thuế…

Mọi Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hoàn thành nghĩa vụ thuế không chỉ dừng lại hoàn thành Thủ tục về thuế (đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp số thuế vào ngân sách nhà nước) mà nó còn đòi hỏi đã được cơ quan nhà nước kiểm tra, thanh tra quyết toán và xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thông qua cơ chế hậu kiểm (kiểm tra sau) với tần suất thông thường sau 3 năm hoặc 5 năm …

Trọng Tín là Đại lý thuế uy tín, chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Tổng cục thuế xác nhận đủ điều kiện hành nghề luôn tự hào về dịch vụ Thủ tục về thuế đã giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nhất quyền và nghĩa vụ kê khai nộp thuế một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả bao gồm những lợi ích sau:

Lợi ích dịch vụ Thủ tục về thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp:

 • Được kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ để làm cơ sở kê khai thuế chính xác, đúng pháp luật giảm thiểu rủi ro và phạt thuế;
 • Được kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán với hóa đơn, chứng từ và hồ sơ kê khai, quyết toán thuế nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Từ đó hạn chế các sai sót và rủi ro pháp lý cũng như hạn chế các khoản thuế bị truy thu, bị phạt;
 • Được tính toán và kê khai nộp thuế, quyết toán thuế kịp thời, chính xác và phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và pháp luật;
 • Được tư vấn các vấn đề và chính sách tài chính, kế toán, thuế và pháp lý nhằm đảm bảo cho doanh nghiêp hoạt động chuyên chu và an toàn, hiệu quả;
 • Được Trọng Tín đứng ra đại diện thay cho doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền về giải trình và bảo vệ số liệu đã kê khai nộp thuế, thay mặt doanh nghiệp khiếu nại, khiếu kiện nếu cần… từ đó như một Luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp;
 • Hạn chế được những thay đổi về nhận sự cũng như những hạn chế về chuyên môn mà bộ máy kế toán tại doanh nghiêp vốn có bởi chúng tôi là những chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thuế sẽ thực hiện các dịch vụ thuế cho doanh nghiệp;
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp…

 

Dịch vụ thủ tục về thuế của Trọng Tín bao gồm các công việc:

 • Kiểm tra rà soát thông tin, hóa đơn chứng từ, hồ sơ, kê khai nộp thuế trước khi làm cơ sở hạch toán kế toán và kê khai nộp thuế;
 • Hạch toán kế toán, lập các hồ sơ chứng từ kế toán có liên quan, ghi sổ kế toán …
 • Lập các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam…
 • Lập và gửi Báo cáo tài chính năm;
 • Kê khai và gửi thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai và gửi lệ phí môn bài và các khỏa thuế, phí khác;
 • Kê khai và gửi thuế Thu nhập cá nhân định kỳ theo tháng /quý;
 • Tính toán số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý;
 • Lập và gửi báo cáo Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cuối năm.
 • Lập và gửi báo cáo Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cuối năm;
 • Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Kê khai và gửi thuế Nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chính sách thuế, kế toán và pháp lý;
 • Đại diện công ty làm việc với công ty kiểm toán độc lập khi kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định (nếu có);
 • Đại diện, làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.

 

Lợi ích dịch vụ thủ tục về Thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).