Thuế

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Trọng Tín thấu hiếu mong muốn của Doanh nghiệp được thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với chi phí thuế thấp nhất thông qua việc vận dụng chính sách thuế linh hoạt và hiệu quả.

Trọng Tín với các dịch vụ chuyên nghiệp tư vân cho Doanh nghiệp đóng thuế có lợi nhất thông qua khai đúng, khai đủ và chính xác nghĩa vụ thuế để tránh được các khoản thuế bị truy thu, các khoản phạt về thuế. Bên cạnh đó với các Chuyên gia thuế am hiểu chuyên sâu chính sách thuế sẽ tư vấn các lá chắn về thuế (tránh thuế) đảm bảo an toàn tiệt đối và phân định rõ ràng giữa danh giới tránh thuế và trốn thuế.

Đại lý thuế Trọng Tín luôn tự hào là đơn vị tư vấn thuế uy tín, chuyên nghiệp trên cơ sở kinh nghiệm nghề nghiệp và hiểu biết chuyên sâu về tài chính, kế toán, thuế, pháp luật kinh doanh và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp.

[Hậu quả pháp lý của hành vi “Khai sai hoặc trốn thuế”: Truy thu thuế, phạt khai sai 20%, tính tiền chậm nộp 0.03% hoặc phạt từ 01 đến 03 lần số thuế trốn hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.]

Dịch vụ tư vấn thuế của Trọng tín với các lợi ích:

 • Thực hiện và khai đúng, khai đủ nghĩa vụ thuế giảm thiểu thuế phải nộp, thuế truy thu, thuế phạt…;
 • Tránh thuế hiệu quả với lá chắn thuế vận dụng ưu đãi thuế;
 • Đại diện giải trình và bảo vệ phương án tư vấn thuế trước cơ quan thuế.

 

 

Dịch vụ tư vấn thuế Trọng Tín bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật quản lý thuế và hóa đơn chứng từ;
 • Tư vấn chính sách thuế GTGT và hoàn thuế GTGT;
 • Tư vấn chính sách thuế TNDN và tối ưu thuế TNDN;
 • Tư vấn chính sách ưu đãi thuế, miễn, giảm thuế TNDN;
 • Tư vân chính sách thuế TNCN và tối ưu thuế TNCN;
 • Tư vấn chính sách thuế Nhà thầu nước ngoài (NTNN) và tối ưu thuế NTNN;
 • Tư vấn thuế tái cấu trúc doanh nghiệp và dự án, M&A.

Trọng Tín tư vấn thuế gồm các công việc:

 • Khảo sát và đánh giá về cơ cấu tổ chức quản lý và cấu trúc doanh nghiệp;
 • Khảo sát và đánh giá mô hình kinh doanh, quy chế: tài chính, bán hàng, lương, thưởng và quy chế khác;
 • Khảo sát, phân tích, dự báo rủi ro và ưu đãi liên quan đến ngành nghê kinh doanh;
 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ khai thuế;
 • Khuyến nghị, ước lượng và đo lường những rủi ro pháp lý khác liên quan đến: Lao động, tiền lương, bảo hiểm bắt buộc; Pháp luật về: kinh doanh, tài chính, kế toán hoặc trách nhiệm hình sự (nếu có);
 • Trao đổi với người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan về yêu cầu tư vấn và các vấn đề phát sinh khác;
 • Thực hiện tư vấn thuế, dự báo rủi ro hiện tại, tương lai và giải pháp;
 • Phát hành “Thư tư vấn” và dịch vụ bảo hành sau khi kết thúc hợp đồng.

Lợi ích dịch vụ thủ tục về Thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).

 

 

icon zalo