Dự án

Tư vấn và đại diện về thuế lĩnh vực hóa mỹ phẩm

Trọng Tín đã tham gia và thực hiện thành công dịch vụ “Tư vấn và đại diện về thuế” cho Nhãn hàng về mỹ phẩm nổi tiếng tại Việt Nam với các công việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh, tư vấn và tham gia đại diện giải trình với cơ quan thuế các cấp để đảm bảo hoạt động đúng pháp luật và giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn được cơ quan nhà nước thanh, kiểm tra.

Thông qua dịch vụ này Trọng tín đã tư vấn và làm việc, giao dịch với cơ quan các cấp và xử lý triệt để các vấn đề pháp lý liên quan từ đó đã tiết kiệm trên 30 tỷ đồng đem lại nhiều giá trị.

 

 

(Nguồn: Internet)

icon zalo