Dự án

Tư vấn ưu đãi thuế lĩnh vực môi trường

Trọng Tín đã thực hiện thành công dịch vụ “tư vấn ưu đãi thuế lĩnh vực môi trường” cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải bảo vệ môi trường thuộc đối tượng được ưu đãi thuế theo quy định về xã hội hóa và bảo vệ môi trường của Thủ tướng chính phủ. Doanh nghiệp đã có Biên bản làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc không đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế do có sự thay đổi về chính sách dân đến không được ưu đãi thuế theo quy định về xã hội hóa và bảo vệ môi trường.

Thông qua dịch vụ tư vấn và đại diện thuế của Trọng Tín đã giúp doanh nghiệp hoàn thiện các hồ sơ và điều kiện ưu đãi thông qua các phân tích, lập luận về chính sách và quy định pháp luật từ đó kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết cho doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế.

Kết quả Doanh nghiệp đã giảm 6 tỷ đồng so với Biên bản làm việc ban đầu và được hưởng chính sách ưu đãi với Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt vòng đời dự án và miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

 

 

(Nguồn: internet)

icon zalo