Dự án

Tư vấn tái cấu trúc DA đầu tư Bất động sản của Nhà đầu tư nước ngoài

Trọng Tín đã thực hiện thành công dịch vụ tư vấn tái cấu trúc dự án Bất động sản cho Nhà đầu tư nước ngoài đối với dự án “Khu nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại” với tổng diện tích sàn trên 4.000 mđặt tại Khu đất vàng Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông qua dịch vụ này Trọng Tín đã tái cấu trúc vốn và tái cấu trúc hình thức đầu tư khi Nhà đầu tư thoái vốn (rút vốn) khỏi Thị trường Việt Nam đồng thời giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan nhằm hạn chế số thuế phải nộp cũng như gia tăng giá trị của khoản đầu tư.

Kết quả của dịch vụ này đã giúp cho Nhà đầu tư nước ngoài giảm được chi phí lên đến 40 tỷ đồng.

 

 

(Nguồn: Internet)

 

icon zalo